Clever and systematic spare parts pricing helps companies to sustainably increase their profitability. This extremely powerful profit lever can help manufacturers around the world: For this reason, Roll & Pastuch is offering a dedicated Spare Parts Webinar in Swedish for the first time.

Att öka vinsten genom intelligent prissättning av reservdelar är ett effektivt och välbeprövat sätt att på lång sikt säkra marginalen, särskilt i dessa turbulenta tider med stora marknadsrörelser. Ytterligare tillväxt kan sedan skapas genom välkoordinerade försäljningsaktiviteter kopplade till den uppdaterade prissättningen.

Vad innebär då en intelligent prissättning? Hur kan den implementeras? För att visa hur vi kan stödja just ditt företag i att besvara dessa frågor håller Roll & Pastuch – Management Consultants två webinarietillfällen där vi går igenom hur prissättning av reservdelar kan bli en enormt kraftfull hävstång för ökad vinst på kort sikt. Webinariet hålls på svenska.

Innehåll: Vad handlar det om?

Jon-Erik Bäckström Senior Advisor hos Roll & Pastuch, kommer leda er igenom följande teman under ett 60 minuter långt webinarie:

  • Utmaningar i den digitala eran: Varför prissättning av reservdelar ökar i betydelse i en digital kontext.
  • Metoder för värdebaserad prissättning: Hur prissättningen kan frikopplas från kostnader och ge en robust och ihållande ökning på marginalen.
  • Internationell prisdifferentiering: Vilka olika strategier finns för att hantera internationella skillnader i betalningsvilja?
  • Mjukvaror för prissättning: När det lönar sig med specialiserade programvaror och vilka alternativ som finns.
  • Kundexempel: Återbetalning av investering på tre månader.

Registrera dig nu

R&P – von den Besten die Netten